Omaruru Children’s Haven
P.O. Box 665
9000 Omaruru
Namibia
Management:

E-Mail: info@omaruruchildrenshaven.org
Sonja Prasse (+264) 81 – 2 00 42 91
Lazarus Musambani (+264) 81 – 3 19 84 36
Büro: (+264) 64 – 57 13 85